Στόχος της θεραπείας είναι η ανακούφιση του ασθενούς και η επιστροφή του στην υγεία. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την συνεδρία του ασθενούς συλλέγοντας πληροφορίες και καταγράφοντας ένα πλήρες ιστορικό, αυτό στην συνέχεια θα χωρισθεί σε διάφορα συμπτώματα : ψυχονοητικά – συναισθηματικά – σωματικά.

Στην συνέχεια ακολουθεί καταγραφή συμπτωμάτων μετά ευρετηριολόγηση και τέλος καταλήγουμε στο θεραπευτικό μέσο το οποίο καλύπτει το ΄΄ολον΄΄ του ασθενούς, δηλαδή όχι μόνο το σύμπτωμα/ματα για τα οποία ήρθε ο ασθενής, άλλα γενική βελτίωση της εικόνας του.